Regetów Wyżny

Ponad Regetowem Niżnym, w tej samej dolinie Regetówki, bliżej przełęczy oddzielającej Polskę od Słowacji, była niegdyś położona kolejna wieś - Regetów Wyżny. Dziś jest to piękna, pusta dolina, w której możemy odnaleźć pozostałości dawnej wsi i jej mieszkańców. Do końca nie wiemy, kiedy powstał Regetów Wyżny. Jedne opracowania podają drugą połowę XVI wieku, inne piszą,…

Nieznajowa

Pusta dolina pozostała po wsi Nieznajowa to jedno z najładniejszych miejsc w Beskidzie Niskim. Co więcej, akurat w tej okolicy jest wyjątkowo dużo wysiedlonych wsi, do których nie powrócili już mieszkańcy: Banica, Jasionka, Lipna, Czarne, Radocyna, Długie, Rostajne, Świerzowa Ruska, Wyszowadka, Żydowskie, Ciechania, Ożenna. Nieznajowa znajduje się u zbiegu dwóch rzek - tam, gdzie potok…

Świerzowa Ruska

Nad potokiem Świerzówka, w pięknej dolinie, niegdyś znajdowała się wieś. Świerzowa Ruska (Свipжoвa pycькa) to kolejna z wysiedlonych wsi w Beskidzie Niskim. Moim zdaniem to jedno z najpiękniejszych miejsc w tych górach i bez wątpienia warto je odwiedzić. Świerzowa Ruska była położona w tej samej dolinie co Świątkowa Wielka, lecz w jej wyższej części. Przez…

Czertyżne

W zacisznej dolinie Czertyżnianki, na wschód od Banicy i Izb, na północny zachód od Ropek, znajdują się pozostałości dawnej wsi Czertyżne. Przyznam, że jest to moje ulubione miejsce w Beskidzie Niskim. Wędrówce towarzyszy przejmująca cisza, kontrastująca z wsią, która kiedyś tutaj tętniła życiem. Pierwszy raz trafiłem do Czertyżnego w 2003 roku. Aktualnie tereny dawnej wsi…

Bieliczna

Bieliczna zdecydowanie jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Beskidzie Niskim. Dziś pusta dolina, niegdyś tętniła życiem. Tutaj znajdowała się cała wieś. Bieliczna została lokowana w 1595 roku przez Iwana Izbiańskiego (z sąsiednich Izb, stąd przydomek), dzięki przywilejowi, który wydał kard. Jerzy Radziwiłł. Przed II wojną światową we wsi były 34 gospodarstwa i 2 świątynie chrześcijańskie:…

Banica koło Gładyszowa

W Beskidzie Niskim znajdują się dwie miejscowości o nazwie Banica. Jedna jest położona nieopodal Izb, w górnym biegu rzeki Białej (Dunajcowej). Druga jest wysiedloną wsią zlokalizowaną w pobliżu Krzywej i Wołowca. I na tej drugiej Banicy się skupimy. Dawna zabudowa Banicy znajdowała się w dolinie potoku, który spływa spod Dziamery i następnie wpada do potoku…

Lipna

Do Lipnej, kolejnej opuszczonej wsi w Beskidzie Niskim, można dotrzeć drogami na dwa sposoby, a ścieżkami na dwa kolejne. Od zachodu można się tam dostać bitą drogą ze Zdyni (właściwie: Żdyni) położonej przy szosie z przełęczy Małastowskiej do granicy państwa w Koniecznej i dalej na Słowację. Droga gruntowa ze Żdyni prowadzi przez tereny festiwalowe Łemkowskiej…

Czarne

Czarne to jedna z nieistniejących wiosek w pobliżu źródeł Wisłoki. O ile Radocyna była rozłożona wzdłuż samej Wisłoki, a Długie wzdłuż prawego jej dopływu, o tyle zabudowa Czarnego rozciągała się wzdłuż lewego dopływu Wisłoki, wpadającego do głównej rzeki niewiele w dół od dopływu, nad którym położone było Długie. Wieś założono prawdopodobnie w roku 1569 jako…

Długie

Okolice doliny Wisłoki u jej źródeł obfitują w miejsca po wysiedlonych wsiach. Oprócz Długiego, w niewielkiej odległości znajdują się pozostałości po wsiach: Radocynie, Lipnej, Czarnem i Nieznajowej. Choć w ostatnich latach ruch się tam znacznie zwiększył i powstały nowe domki letniskowe, to jednak nadal można się tam poczuć jak w innym świecie. Między innymi dzięki…

Radocyna

Radocyna była kiedyś dość dużą wsią (w 1921 roku miała ok. 400 mieszkańców), a dziś jest bezludną doliną u źródeł Wisłoki w Beskidzie Niskim. Pierwsza wzmianka o Radocynie pochodzi z 1603 roku. Wiemy, że już pod koniec XVIII wieku miała ok. 400 mieszkańców. Podobną ilość pokazał spis z 1921 roku: wymienia się tam - wedle…