Jarosław: kolegiata Bożego Ciała

W niewielkiej odległości od jarosławskiego rynku, nieco na północ, przy pl. Piotra Skargi, na wzniesieniu zwanym Świętojańskim lub wzgórzem św. Jana, znajduje się aktualna jarosławska kolegiata - a więc kościół zarządzany przez kapitułę kanoników, ale nie będący kościołem katedralnym (takim, w którym urzęduje biskup). Wcześniej Jarosław miał inną kolegiatę - pw. Wszystkich Świętych, zlokalizowaną przy…

Jarosław: klasztor Dominikanów i Ołtarz Relikwii Świętych

Na zachód od centrum Jarosławia, przy starej szosie wylotowej na Kraków, za kościołem Reformatów, Starym Cmentarzem i drewnianym dworkiem (opisanymi w ogólnym artykule o Jarosławiu) znajduje się barokowy kompleks klasztorny Dominikanów wraz z kościołem stanowiącym sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Legenda mówi, że w tym miejscu, na niewielkim wzniesieniu nazwanym potem Wzgórzem Pobożności, 20 sierpnia 1381…

Jarosław: klasztor Benedyktynek i Czarna Kaplica

Na wzgórzu Anny, zwanym też wzgórzem św. Mikołaja, na rozległym terenie rozciąga się kompleks klasztorny Benedyktynek. Mieszkańcy mówią na ten teren "Anna Kasarnia". Sama historia tego miejsca jest jednak znacznie starsza, a wszystkie zawiłości w nazewnictwie zaraz wyjaśnimy. Jak wspomniałem w ogólnym artykule o historii Jarosławia, to właśnie na wzgórzu zajętym później przez Benedyktynki znajdował…

Jarosław

W województwie podkarpackim, nad Sanem, przy autostradzie A4, szosie krajowej 94, linii kolejowej z Krakowa do Lwowa i na granicy Kotliny Sandomierskiej jest położone piękne miasto Jarosław. Niegdyś ważne miasto kupieckie i jeden z najważniejszych ośrodków handlowych, dziś chyba nieco zapomniane. Dla mnie Jarosław jest mniejszą wersją Przemyśla, a ten mniejszą wersją Lwowa. W każdym…

Szymbark: kościół św. Wojciecha

Jedną z atrakcji sympatycznej miejscowości Szymbark jest zabytkowy kościół pw. św. Wojciecha. Został on wzniesiony w 1782 roku. Stoi zaraz obok skansenu i dworu obronnego - choć Szymbark jest bardzo rozległy (i wzdłuż głównej drogi nieprzyjazny pieszym, niestety), to najpopularniejsze zabytki są w samym centrum, bardzo blisko siebie. Wcześniej w tym miejscu stała starsza świątynia.…

Szymbark

Szymbark jest uroczą miejscowością na północnych rubieżach Beskidu Niskiego, przy szosie z Nowego Sącza i Grybowa do Gorlic. Nazwa miejscowości to zniekształcone niemieckie Schönberg czyli "piękna góra". Jan Gładysz, zarządca królewskich dóbr na Sądecczyźnie, otrzymał te ziemie od Kazimierza Wielkiego w 1359 r. Całość nadanych ziem uzyskała nazwę Dominium Ropae, czyli "państwo ropskie" i przez kolejne…

Bardejów: kościół franciszkanów

W uroczym Bardejowie, poza wieloma innymi zabytkami i atrakcjami, znajdziemy również zabytkowy kościół franciszkanów. Znajduje się on nieco na uboczu, choć przy uliczce odchodzącej od rynku. Jest jednym z najcenniejszych zabytków miasta, mimo to nie zagląda tam aż tak wielu turystów. Kościół był budowany pomiędzy 1466 a 1505 rokiem. Zarządzali nim wówczas augustianie i nosił…

Bardejów: kościół ewangelicki i cerkiew greckokatolicka

W Bardejowie znajdują się kościoły wielu wyznań. Najliczniejsze są świątynie rzymskokatolickie, z bazyliką św. Idziego na czele. Istnieją dwie synagogi, dziś niestety - z braku wyznawców - nieużytkowane przez wiernych. Jest także nowa cerkiew prawosławna, której budowę rozpoczęto w 1991 roku. Wreszcie istnieją kościoły dla ewangelików i grekokatolików, i to tym dwóm świątyniom poświęcam niniejszy…

Bardejów: bazylika św. Idziego

W uroczym, słowackim Bardejowie, którego historię przedstawiłem pokrótce w jednym z artykułów, znajduje się kościół pw. św. Idziego, który w 2000 roku został podniesiony - przez Ojca Świętego Jana Pawła II - do godności bazyliki mniejszej. Funkcje sakralne są tutaj łączone z funkcjami turystycznymi. Dla mieszkańców jest to bowiem najważniejszy obiekt sakralny w mieście, cel…