Kopiec w Liplasie

Liplas jest niewielką miejscowością położoną pomiędzy Wiatowicami, Jawczycami (znanymi z cmentarzyska kurhanowego), Bilczycami, Gdowem, Marszowicami i Niegowicią. W Liplasie, przy drodze do Wiatowic, nieopodal skrzyżowania znajduje się tajemniczy kopiec. Jest on niewysoki, ma ok. 2 m. Kiedyś prawdopodobnie był większy, a nadwyrężyły go m.in. poszerzenia dróg przez stulecia. Nieznane jest pochodzenie kopca. Nie był badany…

Kopiec Jana Pawła II w Krakowie

Zwykle mówi się o czterech kopcach Krakowa, upamiętniających postaci tak legendarne jak historyczne. Liczba czterech kopców Krakowa jest jednak prawdziwa tylko w przypadku, gdy przyjmiemy dość dziwne założenie, że aby jakieś usypisko móc nazwać kopcem, musi mieć ono odpowiednią wysokość - np. co najmniej 10 metrów. Gdy jednak uznamy, że kopiec ma upamiętniać jakąś postać,…

Kopiec Ukraińców w Krakowie

Duża część krakowian twierdzi, że w Krakowie mamy 4 kopce. Ja mówię zwykle, że pięć, a i tu się zwykle zawaham, bowiem tak naprawdę uważam, że w Krakowie jest osiem kopców - nie licząc kopców parkowych i ogrodowych. Skąd taka rozbieżność? Nie tak łatwo bowiem zdecydować, co kopcem jest, a co już nie. Jeśli uznamy,…

Kopiec Kościuszki w Olkuszu

Kopców związanych z Tadeuszem Kościuszką i insurekcją kościuszkowską mamy w Polsce ponad 30. Dokładnie opisał je Grzegorz Gill w swojej książce pt. Kopce w krajobrazie kulturowym Polski. Najbardziej znanym jest ten w Krakowie, na wzgórzu św. Bronisławy. Drugim co do wysokości jest ten w Racławicach, na miejscu słynnej bitwy. Ale i Olkusz posiada swój kopiec…

Kopiec Piłsudskiego w Śnietnicy

Krakowski kopiec Piłsudskiego, zwany też kopcem Niepodległości czy Mogiłą Mogił, jest zarazem najwyższym kopcem w Polsce. Nie jest jednak jedynym kopcem upamiętniającym wielkiego Marszałka w naszym kraju. W niewielkiej Śnietnicy w Beskidzie Niskim, pomiędzy drogą prowadzącą z Uścia Gorlickiego do uzdrowiskowej Wysowej a Brunarami, w których znajduje się cerkiew wpisana na listę UNESCO, przy drodze…

Kopiec Kraka II w Krakuszowicach

Jeśli wierzyć legendom, w okolicach Krakowa mieliśmy pochowaną całą rodzinę księcia Kraka. Sam Krak miał spocząć na Górze Lasoty na Krzemionkach w Podgórzu. Jego córka Wanda - w Mogile, dziś również w granicach Krakowa. Jego babcia - w jednym z 46 kopców cmentarzyska kurhanowego, jakie rozciągało się wokół Kopca Krakusa - jeden z tych kurhanów…