Góra Zborów

Nieopodal Zawiercia i Częstochowy, na terenie gminy Kroczyce znajduje się wyniosłe, skaliste wzgórze stanowiące świetny punkt widokowy na północną część Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Góra Zborów, bo o niej mowa, wznosi się na wysokość 467 m n.p.m. i jest nazywana również Berkową Górą. W okolicy znajduje się wiele wapiennych skał, bowiem góra Zborów stanowi część pasma wzniesień…