Regetów Wyżny

Ponad Regetowem Niżnym, w tej samej dolinie Regetówki, bliżej przełęczy oddzielającej Polskę od Słowacji, była niegdyś położona kolejna wieś - Regetów Wyżny. Dziś jest to piękna, pusta dolina, w której możemy odnaleźć pozostałości dawnej wsi i jej mieszkańców. Do końca nie wiemy, kiedy powstał Regetów Wyżny. Jedne opracowania podają drugą połowę XVI wieku, inne piszą,…

Cmentarz parafialny w Nowym Żmigrodzie

Nowy Żmigród to dawne miasto, a dziś wieś, w województwie podkarpackim, na południe od Jasła i na wschód od Gorlic. Rynek i okolice są urocze, przypominają o dawnej miejskości i bez wątpienia Nowy Żmigród zasługuje na odrębny artykuł, który zapewne niebawem napiszę. Zlokalizowany na północ od tego dawnego miasteczka, na wzniesieniu, cmentarz parafialny, został założony…

Lipna

Do Lipnej, kolejnej opuszczonej wsi w Beskidzie Niskim, można dotrzeć drogami na dwa sposoby, a ścieżkami na dwa kolejne. Od zachodu można się tam dostać bitą drogą ze Zdyni (właściwie: Żdyni) położonej przy szosie z przełęczy Małastowskiej do granicy państwa w Koniecznej i dalej na Słowację. Droga gruntowa ze Żdyni prowadzi przez tereny festiwalowe Łemkowskiej…

Czarne

Czarne to jedna z nieistniejących wiosek w pobliżu źródeł Wisłoki. O ile Radocyna była rozłożona wzdłuż samej Wisłoki, a Długie wzdłuż prawego jej dopływu, o tyle zabudowa Czarnego rozciągała się wzdłuż lewego dopływu Wisłoki, wpadającego do głównej rzeki niewiele w dół od dopływu, nad którym położone było Długie. Wieś założono prawdopodobnie w roku 1569 jako…

Długie

Okolice doliny Wisłoki u jej źródeł obfitują w miejsca po wysiedlonych wsiach. Oprócz Długiego, w niewielkiej odległości znajdują się pozostałości po wsiach: Radocynie, Lipnej, Czarnem i Nieznajowej. Choć w ostatnich latach ruch się tam znacznie zwiększył i powstały nowe domki letniskowe, to jednak nadal można się tam poczuć jak w innym świecie. Między innymi dzięki…

Radocyna

Radocyna była kiedyś dość dużą wsią (w 1921 roku miała ok. 400 mieszkańców), a dziś jest bezludną doliną u źródeł Wisłoki w Beskidzie Niskim. Pierwsza wzmianka o Radocynie pochodzi z 1603 roku. Wiemy, że już pod koniec XVIII wieku miała ok. 400 mieszkańców. Podobną ilość pokazał spis z 1921 roku: wymienia się tam - wedle…

Kopiec Ukraińców w Krakowie

Duża część krakowian twierdzi, że w Krakowie mamy 4 kopce. Ja mówię zwykle, że pięć, a i tu się zwykle zawaham, bowiem tak naprawdę uważam, że w Krakowie jest osiem kopców - nie licząc kopców parkowych i ogrodowych. Skąd taka rozbieżność? Nie tak łatwo bowiem zdecydować, co kopcem jest, a co już nie. Jeśli uznamy,…

Cmentarze żydowskie w Olkuszu

Historia Żydów olkuskich sięga co najmniej 1317 roku - wtedy mamy informację o dwóch żydowskich domach (domniemana wzmianka pochodzi jednak jeszcze z XI wieku). Również w XIV wieku wiemy, że żydowski bankier króla Kazimierza Wielkiego - Lewko - dzierżawił w Olkuszu oborę. Ciekawie opracowaną historię Żydów w Olkuszu możemy sobie wziąć w formie ulotki w…

Stary cmentarz w Olkuszu

W Olkuszu, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, mniej więcej w połowie drogi między stacją kolejową a rynkiem, zobaczymy bardzo malowniczy, zabytkowy cmentarz. Przez lata służył on chrześcijanom - zarówno rzymskim katolikom jak i prawosławnym. Wreszcie to na tym cmentarzu jest pochowany bohater narodowy Włoch i Polski - walczący w powstaniach włoskich oraz w powstaniu styczniowym w…

Cmentarze jenieckie w Skotnikach i Borku Fałęckim

W Krakowie mamy mnóstwo mogił żołnierzy wielu narodowości, z wielu bitew i wojen. Chyba największa mozaika narodowościowa jest spotykana na cmentarzach z I wojny światowej. Ale i podczas kolejnej, dużo straszliwszej, na naszym terenie walczyło wiele armii. Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie czy inne polskie formacje walczyły przecież z obecnymi tutaj okupantami. Do tego dochodzili żołnierze…