Cerkiew w Wysowej

Piękne uzdrowisko Wysowa-Zdrój posiada kilka obiektów sakralnych. Jednym z nich jest drewniana cerkiew, której jest poświęcony niniejszy artykuł. Ponadto w miejscowości znajduje się również drewniany kościół rzymskokatolicki. Nad miejscowością, na górze Jawor, znajduje się kaplica prawosławna. Nieopodal sanatorium "Biawena" działa rzymskokatolicka kaplica uzdrowiskowa. Zaraz obok cerkwi mieści się zaś zbór zielonoświątkowy. Wysowa była wsią łemkowską.…

Banica koło Izb

W Beskidzie Niskim znajdują się dwie miejscowości o nazwie Banica. Jedna, de facto nieistniejąca, położona jest nieopodal Gładyszowa i Wołowca - została opisana w osobnym artykule. Drugiej, położonej bardziej na zachód, blisko źródeł Białej (Dunajcowej), poświęcony jest niniejszy artykuł. Banicę lokowano w 1547 roku. Do końca nie wiemy, skąd pochodzi nazwa miejscowości. Prawdopodobnie najpierw nazywał…

Cerkiew w Krzywej

Niewielka Krzywa jest położona na wschód od Gładyszowa i Pętnej, nieopodal Wołowca znanego dzięki Andrzejowi Stasiukowi, pomiędzy dwiema de facto nieistniejącymi miejscowościami - Jasionką (dziś tylko powojenne zabudowania PGR, administracyjnie w Krzywej) i Banicą koło Gładyszowa (dziś tylko kilka współczesnych domów). Przed wysiedleniami Łemków Krzywa nazywała się "Krywa". Znajdująca się w centrum tej dziś niewielkiej…

Cerkiew prawosławna w Bodakach

W malowniczo położonych Bodakach, nieopodal cerkwi greckokatolickiej znajduje się nieco młodsza i skromniejsza cerkiew prawosławna. Na fali tzw. schizmy tylawskiej na początku lat 30. XX w. część mieszkańców Bodaków (ponoć około jedna trzecia) przeszła na prawosławie. Konieczna stała się więc potrzeba budowy nowego obiektu sakralnego. Tak w 1934 roku powstała prawosławna cerkiew w Bodakach, uzyskując…

Cerkiew greckokatolicka w Bodakach

Uroczo położona wieś Bodaki, opisana w oddzielnym artykule, posiada kilka ciekawych, wartych odwiedzenia miejsc. Do samej miejscowości warto zresztą zajrzeć po to, aby poczuć unikatową specyfikę tego miejsca - podobnie jak sąsiedniego Bartnego. Jednym z miejsc wartych odwiedzenia jest dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Dymitra, dziś pełniąca funkcje kościoła rzymskokatolickiego. Jest ona stosunkowo młoda, pochodzi…

Bodaki

Na drodze z Ropicy Górnej (dawniej Ropicy Ruskiej) do bardzo ciekawego i wartego odwiedzenia Bartnego znajduje się jeszcze jedna malowniczo położona miejscowość. Bodaki, bo o nich mowa, powstały jako samodzielna wieś tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej. Jak to możliwe? W czasach Łemkowszczyzny na tym terenie wsią była Przegonina. Bodaki i Pstrążne były jej…

Cerkiew prawosławna w Bartnem

Urocza i - moim zdaniem - jedna z najciekawszych i najbardziej wartych odwiedzenia wsi w Beskidzie Niskim - Bartne - posiada nie tylko starą cerkiew greckokatolicką, dziś zamienioną na muzeum. We wsi znajduje się bowiem również nowsza cerkiew prawosławna, służąca do tej pory wiernym - w Bartnem bowiem dominują wyznawcy prawosławia. Jak wspomniałem w artykule…

Cerkiew greckokatolicka w Bartnem

Bartne to przepiękna wieś w Beskidzie Niskim. Samo zasługuje na osobny artykuł, który sporządzę jak tylko bardziej się zagłębię w tę niezwykłą miejscowość, w której po raz pierwszy miałem okazję być w 2003 roku. Warto je odwiedzić m.in. z uwagi na znaczną liczbę zachowanych łemkowskich chyży - tradycyjnych domów. We wsi są również dwie cerkwie…

Cerkiew w Owczarach

Owczary są wsią w Beskidzie Niskim, położoną na południe od Gorlic, na końcu drogi prowadzącej z Siar i Sękowej. Mniej więcej 10 km od słynnego kościoła w Sękowej, wpisanego na listę UNESCO, w Owczarach znajduje się kolejny obiekt na tej liście. Przez stulecia wieś nazywała się Rychwałd. Lokowano ją jeszcze w XIV w. jako Richwald,…

Szymbark: Skansen Wsi Pogórzańskiej

W Szymbarku, zaraz obok dworu obronnego, znajduje się ciekawy skansen. Zajmuje on część dawnego terenu dworskiego, zwanego niegdyś "Majątek Zamek". Pierwsze pomysły ulokowania tutaj skansenu pojawiły się już w 1962 roku. Pierwsze obiekty trafiły do skansenu w latach 1974-1975. Od 1975 roku pieczę nad powstającym skansenem przejęło Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Jako że terenu…