Kopiec w Liplasie

Liplas jest niewielką miejscowością położoną pomiędzy Wiatowicami, Jawczycami (znanymi z cmentarzyska kurhanowego), Bilczycami, Gdowem, Marszowicami i Niegowicią. W Liplasie, przy drodze do Wiatowic, nieopodal skrzyżowania znajduje się tajemniczy kopiec. Jest on niewysoki, ma ok. 2 m. Kiedyś prawdopodobnie był większy, a nadwyrężyły go m.in. poszerzenia dróg przez stulecia. Nieznane jest pochodzenie kopca. Nie był badany…