Bardejów: kościół ewangelicki i cerkiew greckokatolicka

W Bardejowie znajdują się kościoły wielu wyznań. Najliczniejsze są świątynie rzymskokatolickie, z bazyliką św. Idziego na czele. Istnieją dwie synagogi, dziś niestety - z braku wyznawców - nieużytkowane przez wiernych. Jest także nowa cerkiew prawosławna, której budowę rozpoczęto w 1991 roku. Wreszcie istnieją kościoły dla ewangelików i grekokatolików, i to tym dwóm świątyniom poświęcam niniejszy…

Bardejowskie judaica

Historia Żydów w Bardejowie sięga co najmniej roku 1247. Synagoga i cmentarz żydowski znajdowały się poza murami miejskimi Bardejowa co najmniej od końca XVIII wieku. Większa synagoga została zbudowana w 1836 roku w tzw. żydowskim suburbium, poza murami miasta, na przedmieściach Bardejowa. W XIX wieku Bardejów stał się regionalnym centrum chasydyzmu. Żydzi zaczęli także brać…

Bardejów: mury obronne

Bardejów, poza wieloma innymi atrakcjami turystycznymi (z kościołem św. Idziego i ratuszem na czele), posiada również najlepiej na Słowacji zachowany zespół obwarowań miejskich. Istniejące do dziś mury obronne były wznoszone pomiędzy XV a XVII wiekiem. W murach znajdowały się baszty. Były również trzy bramy prowadzące do miasta (Dolna, Górna i Zachodnia). Co więcej, miasto posiadało…

Bardejów: bazylika św. Idziego

W uroczym, słowackim Bardejowie, którego historię przedstawiłem pokrótce w jednym z artykułów, znajduje się kościół pw. św. Idziego, który w 2000 roku został podniesiony - przez Ojca Świętego Jana Pawła II - do godności bazyliki mniejszej. Funkcje sakralne są tutaj łączone z funkcjami turystycznymi. Dla mieszkańców jest to bowiem najważniejszy obiekt sakralny w mieście, cel…

Bardejów

Bardejów (dawniej: Bardiów, po słowacku: Bardejov) to piękne miasto szczycące się jednym z najlepiej zachowanych, średniowiecznych układów urbanistycznych na Słowacji. Znajduje się kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, licząc w linii prostej. Najłatwiej z Polski jest dotrzeć samochodem przez granicę w Koniecznej (tutaj po drodze warto się zatrzymać w miejscowości Zborov, aby wyjść na Makowicę Zborowską…

Cerkiew w Skwirtnem

Skwirtne to niewielka miejscowość w Beskidzie Niskim, pomiędzy Uściem Gorlickim a Gładyszowem, niedaleko Kwiatonia, przy bocznej drodze prowadzącej z Kwiatonia w stronę Regetowa (Niżnego). Od niedawna do Skwirtnego można się dostać również wąską asfaltową drogą z Hańczowej, dzięki której znacznie skrócił się dojazd z Wysowej (nie trzeba jechać przez Uście Gorlickie). W 2018 roku wciąż…

Cerkiew w Kwiatoniu

Kwiatoń jest wsią położoną pomiędzy Uściem Gorlickim a Gładyszowem. Obecnie (2019 rok) przez miejscowość kursuje zaledwie jeden autobus dziennie, relacji Gorlice - Konieczna. We wsi znajduje się cerkiew pw. św. Paraskewy, uznawana za jedną z najpiękniejszych na całej Łemkowszczyźnie. W 2013 roku została wpisana na listę UNESCO jako jeden z 16 obiektów określonych jako "Drewniane…

Cerkiew w Uściu Gorlickim

Uście Gorlickie to dość duża wieś nad rzeką Ropą (u ujścia potoku Zdynia do Ropy), przy skrzyżowaniu dróg w stronę Ropy, Wysowej i Gładyszowa. Z miejscowości odchodzą też drogi w stronę Kunkowej, Nowicy i Czarnej. Uście Gorlickie jest też siedzibą gminy - jedynej w dzisiejszym Beskidzie Niskim z tak dużym odsetkiem Łemków. Dziś Uście znajduje…