Kościół w Odernem

Przed wysiedleniami w ramach akcji "Wisła" w 1947 roku, tereny Beskidu Niskiego były zamieszkane w znakomitej większości przez Łemków. Gdzieniegdzie istniały jednak polskie osady. Jedną z takich polskich osad było Oderne. Dziś stanowi przysiółek Uścia Gorlickiego (wcześniej zwanego po prostu Uściem, potem Uściem Wołoskim, wreszcie - aż do 1952 roku - Uściem Ruskim). Warto w…

Nowica

Nowica jest niewielką wioską w Beskidzie Niskim, u podnóża Magury Małastowskiej. Aż do XVIII wieku nazywała się "Unowica", podobnie jak potok, w dolinie którego wioska się znajduje. Pierwsza wzmianka o potoku pod tą nazwą pochodzi z czasów Kazimierza Wielkiego, a pierwsza wzmianka o wsi - z 1512 roku. Wiemy, że wioska w XIX wieku była…

Cerkiew w Bielance

Bielanka jest dość dużą wsią położoną w Beskidzie Niskim przy szosie z Szymbarku do Łosia. Większość mieszkańców stanowią Łemkowie. Tablice na rogatkach wsi są dwujęzyczne: po polsku i po łemkowsku. Kiedyś Bielanka słynęła z wytwarzania dziegciu, produktu suchej destylacji drewna. Na większą skalę biznes rozwinął się w sąsiednim Łosiu, gdzie w konsekwencji rozwinęło się maziarstwo.…

Cmentarz wojskowy nr 71 Łosie

Łosie jest interesującą wioską w Beskidzie Niskim, nad Ropą, nieopodal Grybowa i Gorlic. Kiedyś słynęło z maziarstwa. We wsi znajduje się interesująca cerkiew. Na cmentarzu parafialnym w centrum wsi znajduje się kwatera żołnierska z I wojny światowej, oznaczona jako cmentarz wojskowy nr 71. Więcej na temat cmentarzy pierwszowojennych oraz ich numeracji napisałem w osobnym artykule.…

Łosie: zagroda maziarska

Łosie niegdyś znajdowało się przy głównej drodze prowadzącej z Ropy w stronę Uścia Gorlickiego i dalej Gładyszowa lub Wysowej. W wyniku likwidacji wsi Klimkówka i budowie na jej miejscu zalewu, drogę poprowadzono stokami sąsiednich wzniesień a Łosie znalazło się na uboczu. Nadal zaglądają tu jednak niemal wszystkie autobusy relacji Gorlice - Wysowa Zdrój oraz jeden…