Cerkiew w Łosiu k. Ropy

W Beskidzie Niskim jest sympatyczna miejscowość o nazwie Łosie. Z uwagi na to, że "Łosie" w tym przypadku nie stanowi liczby mnogiej od słowa "łoś" i jest liczbą pojedynczą, mówimy więc: "to Łosie" (nie: "te Łosie") i - konsekwentnie - "w tym Łosiu" (a nie: "w tych Łosiach"). Kiedyś Łosie znajdowało się na głównej drodze…

Cerkiew w Brunarach Wyżnych

Brunary są wsią w Beskidzie Niskim w dolinie Białej. Nieformalnie są podzielone na Brunary Wyżne i Niżne (kiedyś były rzeczywiście odrębnymi wsiami), a częścią miejscowości jest również malowniczo położona Jaszkowa, która niegdyś również była samodzielną wsią. Nieraz przez Jaszkową (zwaną też Jaśkową) jechałem samochodem, ale osobiście szedłem kiedyś pieszo (w 2003 albo 2004 roku) przez…

Cerkiew w Czarnej

Czarna jest dziś niewielką wsią w Beskidzie Niskim, zlokalizowaną przy szosie ze Śnietnicy (z kopcem Piłsudskiego) do Kijowa (przysiółka Uścia Gorlickiego na trasie do Wysowej). Choć liczy ok. 30 domów, zajmuje dość dużą przestrzeń w terenie a zabudowania są rozrzucone - to cecha dość charakterystyczna dla Łemkowszczyzny po wysiedleniach. Czarna powstała pod koniec XVI wieku…

Cerkiew w Hańczowej

Hańczowa to wieś pomiędzy Uściem Gorlickim a Wysową-Zdrój w Beskidzie Niskim. Ta leżąca w dolinie Ropy wioska jest dość stara jak na Beskid Niski - pierwsza wzmianka pochodzi już z XV wieku. W Hańczowej znajduje się cerkiew pw. Opieki Bogarodzicy (Pokrow). Została ona wzniesiona w XIX wieku (dokładnie nie wiadomo kiedy; podaje się pierwszą połowę…

Lipna

Do Lipnej, kolejnej opuszczonej wsi w Beskidzie Niskim, można dotrzeć drogami na dwa sposoby, a ścieżkami na dwa kolejne. Od zachodu można się tam dostać bitą drogą ze Zdyni (właściwie: Żdyni) położonej przy szosie z przełęczy Małastowskiej do granicy państwa w Koniecznej i dalej na Słowację. Droga gruntowa ze Żdyni prowadzi przez tereny festiwalowe Łemkowskiej…

Czarne

Czarne to jedna z nieistniejących wiosek w pobliżu źródeł Wisłoki. O ile Radocyna była rozłożona wzdłuż samej Wisłoki, a Długie wzdłuż prawego jej dopływu, o tyle zabudowa Czarnego rozciągała się wzdłuż lewego dopływu Wisłoki, wpadającego do głównej rzeki niewiele w dół od dopływu, nad którym położone było Długie. Wieś założono prawdopodobnie w roku 1569 jako…

Długie

Okolice doliny Wisłoki u jej źródeł obfitują w miejsca po wysiedlonych wsiach. Oprócz Długiego, w niewielkiej odległości znajdują się pozostałości po wsiach: Radocynie, Lipnej, Czarnem i Nieznajowej. Choć w ostatnich latach ruch się tam znacznie zwiększył i powstały nowe domki letniskowe, to jednak nadal można się tam poczuć jak w innym świecie. Między innymi dzięki…