Góra Zborów

Nieopodal Zawiercia i Częstochowy, na terenie gminy Kroczyce znajduje się wyniosłe, skaliste wzgórze stanowiące świetny punkt widokowy na północną część Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Góra Zborów, bo o niej mowa, wznosi się na wysokość 467 m n.p.m. i jest nazywana również Berkową Górą. W okolicy znajduje się wiele wapiennych skał, bowiem góra Zborów stanowi część pasma wzniesień…

Jarosław: cmentarze z I wojny światowej

Niniejszy artykuł zapewne z czasem będzie powiększany i uzupełniany, w miarę zdobywania przeze mnie kolejnych informacji. Myślę jednak, że warto już teraz co nieco napisać na temat istniejących i nieistniejących cmentarzy z okresu Wielkiej Wojny w Jarosławiu. Gdy wybuchła Wielka Wojna, Ministerstwo Wojny w Wiedniu podzieliło Galicję na trzy okręgi wojskowe: Galicję Zachodnią z siedzibą…

Jarosław: kolegiata Bożego Ciała

W niewielkiej odległości od jarosławskiego rynku, nieco na północ, przy pl. Piotra Skargi, na wzniesieniu zwanym Świętojańskim lub wzgórzem św. Jana, znajduje się aktualna jarosławska kolegiata - a więc kościół zarządzany przez kapitułę kanoników, ale nie będący kościołem katedralnym (takim, w którym urzęduje biskup). Wcześniej Jarosław miał inną kolegiatę - pw. Wszystkich Świętych, zlokalizowaną przy…

Jarosław: klasztor Dominikanów i Ołtarz Relikwii Świętych

Na zachód od centrum Jarosławia, przy starej szosie wylotowej na Kraków, za kościołem Reformatów, Starym Cmentarzem i drewnianym dworkiem (opisanymi w ogólnym artykule o Jarosławiu) znajduje się barokowy kompleks klasztorny Dominikanów wraz z kościołem stanowiącym sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Legenda mówi, że w tym miejscu, na niewielkim wzniesieniu nazwanym potem Wzgórzem Pobożności, 20 sierpnia 1381…

Jarosław: klasztor Benedyktynek i Czarna Kaplica

Na wzgórzu Anny, zwanym też wzgórzem św. Mikołaja, na rozległym terenie rozciąga się kompleks klasztorny Benedyktynek. Mieszkańcy mówią na ten teren "Anna Kasarnia". Sama historia tego miejsca jest jednak znacznie starsza, a wszystkie zawiłości w nazewnictwie zaraz wyjaśnimy. Jak wspomniałem w ogólnym artykule o historii Jarosławia, to właśnie na wzgórzu zajętym później przez Benedyktynki znajdował…

Rynek w Jarosławiu

Dziś przelotowe drogi - krajowa 94 i autostrada A4 - przebiegają w znacznym oddaleniu od centrum Jarosławia. Kiedyś zaś to rynek był tym miejscem, w którym łączyły się wszystkie najważniejsze szlaki handlowe. Dziś rynek spełnia natomiast inne, również ważne funkcje. Jarosławski rynek, jak i całą siatkę ulic od niego odchodzących, wytyczono w wyniku lokacji miasta,…

Jarosław

W województwie podkarpackim, nad Sanem, przy autostradzie A4, szosie krajowej 94, linii kolejowej z Krakowa do Lwowa i na granicy Kotliny Sandomierskiej jest położone piękne miasto Jarosław. Niegdyś ważne miasto kupieckie i jeden z najważniejszych ośrodków handlowych, dziś chyba nieco zapomniane. Dla mnie Jarosław jest mniejszą wersją Przemyśla, a ten mniejszą wersją Lwowa. W każdym…

Kopiec w Liplasie

Liplas jest niewielką miejscowością położoną pomiędzy Wiatowicami, Jawczycami (znanymi z cmentarzyska kurhanowego), Bilczycami, Gdowem, Marszowicami i Niegowicią. W Liplasie, przy drodze do Wiatowic, nieopodal skrzyżowania znajduje się tajemniczy kopiec. Jest on niewysoki, ma ok. 2 m. Kiedyś prawdopodobnie był większy, a nadwyrężyły go m.in. poszerzenia dróg przez stulecia. Nieznane jest pochodzenie kopca. Nie był badany…

Cerkiew w Wysowej

Piękne uzdrowisko Wysowa-Zdrój posiada kilka obiektów sakralnych. Jednym z nich jest drewniana cerkiew, której jest poświęcony niniejszy artykuł. Ponadto w miejscowości znajduje się również drewniany kościół rzymskokatolicki. Nad miejscowością, na górze Jawor, znajduje się kaplica prawosławna. Nieopodal sanatorium "Biawena" działa rzymskokatolicka kaplica uzdrowiskowa. Zaraz obok cerkwi mieści się zaś zbór zielonoświątkowy. Wysowa była wsią łemkowską.…